Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

GSM-verkon historia

GSM-verkko (Global System for Mobile Communications) koostuu monista eri elementeistä. Suomen ensimmäinen GSM-toimilupa myönnettiin Radiolinjalle 1. lokakuuta 1990.

GSM-verkko on maailman yleisin matkapuhelinstandardi. Muita käytettäviä matkapuhelinstandardeja on muunmuassa Yhdysvalloissa käytettävä IDEN-verkko 3G- eli UMTS verkko ja nyt viimeisimpänä 4G verkko.

GSM-verkko ei ole taajuusriippuvainen, vaan verkko voidaan rakentaa millä taajuudella tahansa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään yleisesti 1900MHz – taajuutta. Suomessa on käytössä 900 MHz sekä 1800 MHz taajuudet. 900 MHz taajuus oli ensimmäinen GSM-verkon taajuus ja sillä saatiin aikaan hyvä peittoalue koko GSM-verkon alueelle. Kun matkapuhelinten käyttö yleistyi, tuli kuitenkin ongelmaksi verkon ruuhkaisuus ja tämä saikin aikaan 1800 MHz taajuuden käyttöönoton. Yhdessä 900 MHz taajuuden kanssa käytettynä saadaan kasvatettua verkon kapasiteettia, eli määrällisesti kuljetettua enemmän puheluita. 1800 MHz taajuus on siis mitä oivallisin verkko kaupunkialueille, mutta taajamien ulkopuolella käytetään yleisesti pelkkiä 900 MHz taajuksia.

UMTS-verkko on 3. sukupolven matkapuhelinteknologia. 1. sukupolven teknologiana pidetään Suomessakin aiemmin käytössä ollutta NMT-verkkoa ja 2. sukupolven teknologiana GSM-verkkoa. Ensimmäisenä 3G-verkon otti käyttöön Japani vuonna 2001, mutta se toteutettiin FOMA-tekniikalla, joka eroaa Suomessakin käytettävästä WCDMA-tekniikasta. Suurimpana uudistuksena UMTS-verkko toi mahdollisuuden siirtää liikkuvaa kuvaa nopean tiedonsiirtotekniikan ansiosta

UMTS-verkossa on käytössä myös kaksi taajuutta, 2100 MHz taajuus sekä uutuutena 900 MHz taajuus. Kuten GSM-verkossakin matalammalla taajuudella saadaan peitto suuremmalle alueelle ja yhdessä korkeamman taajuuden kanssa saadaan taajama-alueilla kasvatettua kapasiteettia.

Sekä GSM- että UMTS-verkossa tarvitaan kaikkia taajuuksia tukeva päätelaite, jotta se voi kyseisellä taajuudella toimia. GSM-verkon puolella suurin osa uusista ja melko uusista puhelinlaitteista on ns. nelitaajuuspuhelimia, jotka tukevat 850 MHz, 900 HMz, 1800 MHz ja 1900 MHz taajuuksia.